שירות, אחזקה ומכירה של ציוד מטבחי מוסדי

מערכי הדחה - רקע

שטחי מערך ההדחה כוללים את האזורים הבאים:

 • חדרי אוכל
 • המסדרונות המקשרים בין חדרי האוכל לחדר ההדחה
 • חדר ההדחה
 • מסדרונות המובילית לשטחי אחסון הכלים
 • שטחי אחסון כלים

מערך ההדחה כולל את המרכיבים הבאים:

 • עגלות פינוי כלים מחדרי האוכל
 • שולחנות קבלה/מיון המשמשים גם למיון ושטיפה ראשונית
 • מדיח כלים וסלסלות
 • שולחנות יציאת כלים
 • עגלות לאחסון כלים נקים

לשם קביעת הספק המדיח הנדרש למערך ההדחה עלינו להגדיר את הפרמטרים הבאים:

 • כמות הסועדים בכול ארוחה (בוקר, צהריים, ערב)
 • פרק זמן ההדחה הנדרש בכול ארוחה
 • הגדרת מגוון הכלים והכמות לכול ארוחה
 • אפקטיביות העמסת הסלסלות לכול סוג כלי
 • הערכת יעילות הזנת הסלסלות למדיח
 • הגדרת מספר מחזורי הזנת הכלים לכול ארוחה
 • הגדרת המועדים הצפויים לכול מחזור
 • האם בכוונתנו להחזיר כלים נקיים לסרוויס (עדיף להימנע)

הערכת תפוקות נדרשות ממדיח הכלים:

לשם קביעת הספק המדיח הנדרש למערך ההדחה עלינו להגדיר את הפרמטרים הבאים:

 • כמות הסועדים בכול ארוחה (בוקר, צהריים, ערב)
 • פרק זמן ההדחה הנדרש בכול ארוחה
 • הגדרת מגוון הכלים והכמות לכול ארוחה
 • אפקטיביות העמסת הסלסלות לכול סוג כלי
 • הערכת יעילות הזנת הסלסלות למדיח
 • הגדרת מספר מחזורי הזנת הכלים לכול ארוחה
 • הגדרת המועדים הצפויים לכול מחזור
 • האם בכוונתנו להחזיר כלים נקיים לסרוויס (עדיף להימנע)

אופן קביעת ההספק הנדרש של מדיח הכלים:

 • הזנה לא רציפה של הסלסלות תגדיל משמעותית את הספק המדיח הנדרש.
 • העמסה לא יעילה של הסלסלות תגדיל משמעותית את הספק המדיח.
 • יש לבחון את רגישות המערך לזמני הגעת הכלים למערך ופרק זמן ההדחה הנדרש.
 • יש לבחון את יכולת המדיח להדיח את הכלים בהתאמה למחזורים הללו.
 • בנוסף לכך יש לחשב את כמות ומגוון אמצעי השינוע הנדרשים להזנה ולפריקה של קו ההדחה.

הערכת אפקטיביות הזנת סלסלות למדיח

 • יש לספור את כמות הסלסלות היוצאות במשך 5 דקות.
 • את הכמות יש להכפיל ב- 12 על מנת לקבל הספק לשעה.
 • הפער בין הנספר להספק המדיח במהירות שנקבע הנו אפקטיביות העמסה.
  לדוגמא: במידה וספרנו 7 סלסלות ל- 5 דקות אזי הכמות לשעה 7X12=84, הספק המדיח במהירות שהוגדרה 105 ולכן האפקטיביות 84/105=80%.
 • הערך שיוצב בגיליון 80%. 

קווים מנחים לתכנון מערך הדחה

המטרה: לדאוג לכך שהמדיח יעבוד ברצף (סלסלה אחר סלסלה) לכול אורך המשמרת.

בשולחן הקבלה – עובד אחד מעמיס את הצלחות בסלסלות, במידת הצורך מנקה ומוודא מחסנית מלאה של סלסלות טעונות עד למדיח. באחריות עובד זה בלבד להזין את המדיח.

בשולחן היציאה – עובד נוסף שפורק את הכלים ומפזר אותם בעגלות המתאימות, במידת הצורך מסייע לעובד השני בניקוי הסלסלות בטרם כניסתם למדיח.

במרחב ההדחה – עובד האחראי להוצאת העגלות המועמסות בכלים נקיים, ניקוי שוטף של המרחב, סיוע למלצרים בפריקת הכלים בשולחן הקבלה.

ניקיון המדיח במהלך המשמרת: אין צורך לרוקן את המים, אך יש לנקות את המסנן שטיפה ראשונה בהתאם לצורך באופן שוטף.