שירות, אחזקה ומכירה של ציוד מטבחי מוסדי

אנו מספקים לצבא את הדגם הנ"ל במסגרת מכרז מוביל.

דילוג לתוכן